Hướng dẫn đổi trả hàng


Đối với những khu vực nhà vận chuyển hỗ trợ gửi trả sản phẩm tại địa chỉ nhận hàng: Bạn vui lòng đóng gói sản phẩm nguyên trạng như lúc nhận hàng, ghi mã đơn hàng do ASTAR cung cấp lên gói hàng và đợi nhà vận chuyển đến lấy.

Đối với những khu vực nhà vận chuyển không hỗ trợ trả sản phẩm tại địa chỉ nhận hàng: Bạn vui lòng đóng gói sản phẩm nguyên trạng như lúc nhận và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ nhà bán hàng. Sau đó, bạn vui lòng chụp lại biên nhận gửi hàng và gửi email đến hòm thư service.astar.viet@gmail.com cùng thông tin mã đơn hàng nhé.

Sau khi nhận được sản phẩm, hàng sẽ kiểm tra tình trạng sản phẩm có thỏa điều kiện trả hàng hoàn tiền hay không. ASTAR để hoàn tiền cho bạn.

Thời gian vận chuyển đơn hàng gửi trả tương đương với thời gian vận chuyển đơn hàng ban đầu.