Điều tra hậu cần

ASTAR sẽ cung cấp số theo dõi đơn hàng bất cứ khi nào trạng thái đơn hàng được thay đổi thành trạng thái "Đã giao hàng". Số theo dõi của công ty vận chuyển sẽ được đăng vào trang tài khoản của khách hàng. Bạn sẽ được thông báo qua email đã đăng ký với số theo dõi này. Cùng với số theo dõi, khách hàng sẽ vào trang web chính thức của công ty vận chuyển để kiểm tra trạng thái vận chuyển của gói hàng của bạn.
Sau đây là một số liên kết của các công ty thể hiện.


GHTK: https://giaohangtietkiem.vn/

Viettelpost: https://viettelpost.com.vn/

GHN: https://ghn.vn/